frutti di bosco,still life
vegetables
fruits
mushrooms
ziolaslide
norisslide
Flat lay of fresh fruits and vegetables for background, Differe
fruits
previous arrow
next arrow

Jakość i bezpieczeństwo

Głównym celem działalności NORIS Sp. z o. o. Sp. k. jest produkcja mrożonych owoców, warzyw, grzybów oraz ziół w sposób spełniający wymagania standardów bezpieczeństwa żywności oraz w pełni zaspokajający potrzeby i oczekiwania klientów.

Mając pełną świadomość, że dalszy rozwój naszej firmy zależy w głównej mierze od zadowolenia naszych klientów, wdrożyliśmy, utrzymujemy oraz ciągle doskonalimy system bezpieczeństwa żywności oparty na standardzie BRC oraz IFS. Jesteśmy przekonani, że pozwoli nam to sprostać rosnącym wymaganiom i nowym wyzwaniom, jakie stawiają przed nami odbiorcy, tym samym powodując utożsamianie naszej firmy z profesjonalizmem oraz najwyższą jakością. Certyfikowany system, dzięki systematycznej analizie i stałemu nadzorowi nad procesami, daje wyższą jakość i bezpieczeństwo produktu a także pewność dla odbiorcy że produkcja odbywa się zgodnie z wymogami, oraz, że istnieje możliwość prześledzenia całej ścieżki życia produktu i uzyskania pełnej identyfikowalności.

Firma Noris Sp. z o.o. Sp. k. zajmuje się produkcją towarów ekologicznych, oraz posiada certyfikat koszerności. W związku z ekspansją na rynek USA, uzyskaliśmy również certyfikat Agencji Żywności i Leków USA – FDA (Food and Drug Administration).

W celu podkreślenia powagi konieczności utrzymania oraz stałego nadzoru nad wdrożonymi standardami etycznymi w stosunku do pracowników, odbiorców oraz dostawców, a także spełnienia wymagań klientów, firma NORIS Sp. z o.o. Sp.k. jest członkiem platformy standardu etycznego SMETA – platforma Sedex, oraz regularnie podlega audytowi etycznemu.
Stosujemy system regularnego szkolenia oraz podnoszenia kwalifikacji i świadomości pracowników w zakresie zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Dobór oraz kwalifikacja dostawców prowadzona jest w sposób gwarantujący właściwą jakość dostarczanych surowców. W relacjach z naszymi dostawcami, stosujemy szeroką współpracę, wpływamy na wzrost świadomości z zakresu wymagań bezpieczeństwa żywności, wspólnie rozwiązujemy problemy, dążąc do sprostania wysokim oczekiwaniom naszych klientów. Posiadamy również 240 hektarów własnych upraw owoców i warzyw.

Projekt i wykonanie: Home2.pl