frutti di bosco,still life
vegetables
fruits
mushrooms
ziolaslide
norisslide
Flat lay of fresh fruits and vegetables for background, Differe
fruits
previous arrow
next arrow

Tablica informacyjna

Głównym celem projektu realizowanego w okresie 01.17.2020 – 31.012.2022 „Pilotażowa linia do produkcji przetworzonych grzybów uprawnych i leśnych o nowych cechach jakościowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 było przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych mających za zadanie wypracowanie rozwiązań techniczno-technologicznych, dzięki którym zostanie wytworzony produkt w postaci grzybów uprawnych i leśnych o nowych cechach jakościowych i konsumenckich.

W wyniku przeprowadzonych badań powstał produkt wcześniej niedostępny na rynku w postaci beztłuszczowo grillowanych grzybów mrożonych. Został wypracowany również model technologiczny pozwalający na efektywne zużycie energii oraz mediów niezbędnych do wytworzenia produktu końcowego. Przeprowadzenie badań mikrobiologicznych na każdym etapie produkcji daje gwarancje uzyskania bezpiecznego produktu dla odbiorcy końcowego.

Zrealizowany projekt pozytywnie wpłynął na zmniejszenie obciążenia środowiska. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych urządzeń oraz wypracowaniu nowej technologii przetwarzania surowca został osiągnięty cel zredukowania odpadów organicznych, a także ograniczenia poboru energii, a w konsekwencji zmniejszenia śladu węglowego.

Projekt i wykonanie: Home2.pl