frutti di bosco,still life
vegetables
fruits
mushrooms
ziolaslide
norisslide
Flat lay of fresh fruits and vegetables for background, Differe
fruits
previous arrow
next arrow

Udział w targach SIAL Paris 2022

2.11.2022

Udział w targach SIAL Paris 2022, więcej informacji pod linkiem:

https://markaw.pl/pl_PL/wielkopolska-na-targach-sial-paris-2022

Udział targach SIAL Paris 2022 w ramach projektu pozakonkursowego „Gospodarna Wielkopolska” współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.4: Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałanie 1.4.2: Promocja gospodarcza regionu.

 

Projekt i wykonanie: Home2.pl